Foto Vídeň 2018


Belveder a okolí, Karlsplatz
Haus des Meeres
Hofburg a okolí
Albertina, sv. Štěpán, sacher
Schonbrunn
Muzeum přírodních věd

Aktualizováno 1. 1. 2019